Phiên dịch

Phiên dịch viên Cung cấp Phiên dịch chuyên nghiệp

Dịch thuật PLG cung cấp phiên dịch viên (thông dịch viên) được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm, họ là những chuyên gia phiên dịch, thành thạo về ngôn ngữ, kinh nghiệm phiên dịch thực tế từ 10 đến 20 năm và thực sự am hiểu về chuyên môn mình phụ trách.

Dịch thuật PLG cũng CAM KẾT với Quý khách mức giá cạnh tranh nhất. Sau khi tìm hiểu thị trường, Chúng tôi tin tưởng 100% giá của Chúng tôi đưa ra luôn thấp hơn so với các doanh nghiệp khác.