Ngôn ngữ phiên dịch

Công ty phiên dịch chuyên nghiệp Các ngôn ngữ Phiên dịch

Dịch thuật PLG là một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ phiên dịch hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, công ty Chúng tôi đã xây dựng được đội ngũ phiên dịch viên có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm để sẵn sàng phiên dịch cho khách hàng khi có nhu cầu về phiên dịch tháp tùng, phiên dịch hội thảo, phiên dịch cabin với hơn 50 thứ tiếng trên thế giới.

Với đội ngũ phiên dịch viên của Dịch thuật PLG đều được tuyển dụng theo tiêu chuẩn của phiên dịch viên quốc tế, họ là những người có kinh nghiệm giao tiếp với nhiều người đến từ các quốc gia. Những phiên dịch viên này đều được học tập và tiếp nhận thực tiễn để trang bị cho bản thân họ những kiến thức về những nền văn hóa ứng xử, các phong tục, tập quán của nhiều quốc gia khác nhau.